Duyurular
BİLGİ İSTEK FORMU

Muhasebe ve Finans Yönetimi

Muhasebe ve Finans Yönetimi

21.11.2016

Muhasebe ve Finans Yönetimi Paket Eğitimi, uzman muhasebeci olmak mı istiyorsunuz? Muhasebe programlarını kullanırken zorluk mu yaşıyorsunuz? Sorun yok, Sıkıntı yok. ArıBilgi muhasebe ve Finans Yönetimi Paket eğitiminde kendinizi rahat hissedeceksiniz. Piyasada yaygın kullanılan muhasebe paket programlarını rahatlıkla kullanabilecek ve raporlama yapabileceksiniz. Hangi kurumda olursa olsun, hangi programa olursa olsun, eğitim içinde aldığınız öz güvenle başarılı olabileceksiniz.

Bilgisayarlı Muhasebe Eğitim Konuları;

 • Muhasebeye Giriş

          Muhasebenin tanımı ve fonksiyonları
          Muhasebede kayıt sistemleri

 • Tek Düzen Hesap Planı

          Tek taraflı ve çift taraflı kayıt sistemi arasındaki fark
          Kullanılan defterlerin düzenlenmesi
          Envanter
          Hesaplarda tahsilat ve ödeme kanalları
          Personel İşlemleri
          Ücret bodrosunun hazırlanması
          Muhasebe süreçleri
          Açılış kapanış işlemleri
          Muhasebede kayıt ve belgeler
          Dönem içi kayıtlar mizon, envanter işlemleri, gelir gider tablosu kapanış bilançosu

 • Gelir Tablosunun ve Bilançonun Hazırlanması

          Bilançonun içeriği, tanımı, şekli
          Mali işlemlerin bilanço üzerinden izlenmesi

 • Personel İşlemleri

          Ücret bodrosunun hazırlanması
          Muhasebe süreçleri
          Açılış kapanış işlemleri
          Muhasebede kayıt ve belgeler
          Dönem içi kayıtlar mizon, envanter işlemleri, gelir gider tablosu kapanış bilançosu

 • Beyannameler

          KDV beyannamesi
          Muhtasar beyannamesi
          E-beyanname bodro ve vergilendirme

 • Modül 1: ETA Ticari Muhasebe Paket Programı

          Cari, Servis işlemleri, Cari kartı açılması, Cari hesap fişleri doldurulması, Muhasebe, Servis işlemleri, Fiş girişleri, Stok, Servis işlemleri, Stok kartları açılması, Stok fişi doldurulması, Raporların incelenmesi,

 • Modül 2: LOGO GO Plus Ticari Muhasebe Paket Programı

          Sistem İşletmeni Modülü, Firma açılması, Çalışma bilgilerinin oluşturulması, Muhasebe, Fişlerin doldurulması, Stok, Stok tanımlarının yapılması, Fişlerin doldurulması, Raporların incelenmesi

 • Modül 3: MİKRO Ticari Muhasebe Paket Programı

          Cari, Servis işlemleri, Cari kartı açılması, Cari hesap fişleri doldurulması, Raporların incelenmesi, İrsaliye, Servis işlemleri, İrsaliye kesilmesi, Raporların incelenmesi, Fatura, Servis işlemleri, Fatura kesilmesi, Müşteri,             Firma Çek-Senet işlemleri

          Türkiyede en çok kullanılan muhasebe programları eğitimi ArıBilgide...

Veri Raporlama Eğitim Konuları;

 • Veritabanı Kavramı
 • Veri Yönetimi
 • Neden Veritabanı Tercih Edilir?
 • Veritabanı Objelerine Yakından Bakış
 • Alan,Tablo,Kayıt,Veri,Veri Türü Kavramları
 • Veritabanı Bağlantıları
 • Veritabanı Tablolarının Tasarımı
 • SQL Sorgulama Dilinin Gelişimi
 • SQL Sorgulama Dilinin Grammar Yapısı
 • Sorgu Mantığı
 • SQL İle Seçme Sorguları
 • SQL ile Gruplama ve Filtreleme İşlemleri
 • SQL ile Aritmetik Fonksiyonların Kullanımı ve Mantığı
 • SQL ile Kategorik Veri Listeleme ve Gruplandırma
 • SQL ile Kriter Belirtme ve Kriterlerin Birbiriyle Bağlanması
 • SQL ile Şartlı Sorgulamalar ve Data Tagging, Sanal Alanlar Oluşturma
 • SQL Kullanarak Birden Fazla Tablo ile Aynı Anda Çalışma, Join Kavramı
 • MS Access IDE’sının Etkin Kullanmı
 • MSSQL Server’ın Etkin ve Efektif Kullanımı
 • Fonksiyonlar ile Veritabanı Yönetimi
 • Neden-Sonuç çözümlemesi yapmak
 • Finansal Çözümleme İşleveri
 • Analiz ve Çözümleyici Uygulamaları
 • Tasarlanan Tablolar Arasındaki İlişkiler
 • Form Yapılarının oluşturulması
 • Form Kontrollerinin Efektif Kullanımı
 • Parametrik Sorgulamaların Kurguları
 • Raporlama İşlemleri
 • Arayüz Formları ve Veri Girişi Formları Tasarlamak
 • Parametrik Raporlama İşlemleri

ÖNCE FAYDA


Hemen Başvur