UFRS / TFRS Kursu Eğitimi (3 Gün)
BİLGİ İSTEK FORMU

Eğitim Süresi

UFRS / TFRS Kursumuz toplam 3 gün sürmektedir.UFRS / TFRS Kursu, hafta İçi sabah, öğle, akşam ve hafta sonu sabah, öğle, akşam saatlerinde 3 er saatlik seanslar olarak yapılır.

Eğitim Hedefi

Standartlar hakkında detaylı bilgi sahibi olarak, örnekler çözerek, yasal mevzuata göre düzenlenen mali tablolar ile UFRS’ ye göre düzenlenenler arasındaki farklılıkları ortaya koymak. UFRS’ nin çalıştığınız kurumdaki uygulamalarında karşılaşılabilecek sorunlara çözüm üretmek.

Eğitim Konuları

UMS 1 Finansal
UMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar
UMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar1
UMS 2 Stoklar
UMS 18 Hasılat
UMS 10 Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar
UMS 21 Kur Değişiminin Etkileri
UMS 12 Gelir Vergisi
UMS 23 Borçlanma Maliyetleri
UMS 16 Maddi Duran Varlıklar
UFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler
UMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar
UMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
UMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü
UMS 7 Nakit Akış Tablosu
UFRS Mali Tabloların Oluşturulması

Eğitim Takvimini Görmek İçin 

Eğitim Materyalleri

UFRS / TFRS eğitiminde uzman eğitmen kadromuz tarafından hazırlanmış özel ders materyalleri her katılımcımıza verilmektedir. Ayrıca gerekli görüldüğünde ilgili eğitimle alakalı, kaynağından eğitim kitapları katılımcılarımıza verilmektedir.

Sınıflar ve Uygulamalar

UFRS / TFRS eğitiminde dersler 8-10 kişilik, her kursiyere bir bilgisayarın tahsis edildiği özel olarak tasarlanmış dünya standartlarına uygun sınıflarda yapılır. Bu sınıflar katılımcının birebir katılım gösterebilmesi amacıyla özel olarak dizayn edilmiştir.UFRS / TFRS eğitiminde katılımcılarımıza her özel bölüm ile ilgili proje çalışmaları yaptırılır.Bu çalışmalar katılımcılarımızın eğitim bitiminde iş hayatında karşılarına çıkabilecek her türlü uygulamanın üstesinden gelmesini sağlamaktadır.

Sınav Uygulaması

UFRS / TFRS eğitiminde Arıbilgi sınavları zorunludur.


Tanıtım Kitapçığı

Kurumsal Tanıtım Kitapçığımızı İncelemek İçin Lütfen 


Arı Bilgi Başvuru Formu

Hemen Başvur