Raporlama Uzmanlığı Kursu / Eğitimi
BİLGİ İSTEK FORMU

Eğitim Hedefi

Kompleks veri analizinin gerektiği durumlarda seri ve pratik çözümler üretebilecek pozisyona erişmek, ham veriler üzerinden elde edilmiş raporlardan yola çıkarak, stratejik planlamalar gerçekleştirmek.Klasik yöntemlerin getirdiği zaman ve maliyet yüklenimlerinden kurtulmak.

Kimler Katılmalı

Raporlama Uzmanlığı kursu eğitimine isteyen herkes katılabilir.

Eğitim Konuları

Modül 1

Veri Yönetimi ve Raporlama Eğitimi Konuları;

Veri Yönetimi

Fonksiyonlar ile Veritabanı Yönetimi

Analiz ve Çözümleyici Uygulamaları

Veritabanı Bağlantıları

Veritabanı Tablolarının Tasarımı

Tasarlanan Tablolar Arasındaki İlişkiler

Parametrik Sorgulamalar

Raporlama İşlemlerine Giriş

Arayüz Formları ve Rapor Bağlantıları

Parametrik Raporlama İşlemleri

Modül 2

Datawarehouse (Veri Ambarı) Eğitim Konuları;

Veri Modelleme

Harici Veri Kullanımı (External Data Usage)

İşlenmiş Veri Transferi (ETL - Extra Transform Load)

Transfer Edilmiş Veri İşleme (ELT - Extra Load Transform)

Veri Ambarı Tasarımı

Filtrelenmiş Enformatik Data Formu (DataMart)

Kurgulanmış Planlanabilir Data Formu (Strategic DataMart)

Eğitim Takvimini Görmek İçin 

Eğitim Materyalleri

Raporlama Uzmanlığı kursu eğitiminde  uzman eğitmen kadromuz tarafından hazırlanmış özel ders materyalleri her katılımcımıza verilmektedir. Ayrıca gerekli görüldüğünde ilgili eğitimle alakalı, kaynağından eğitim kitapları katılımcılarımıza verilmektedir.

Sınıflar ve Uygulamalar

Raporlama Uzmanlığı kursu eğitiminde dersler 8-10 kişilik, her kursiyere bir bilgisayarın tahsis edildiği özel olarak tasarlanmış dünya standartlarına uygun sınıflarda yapılır. Bu sınıflar katılımcının birebir katılım gösterebilmesi amacıyla özel olarak dizayn edilmiştir. Raporlama Uzmanlığı kursu eğitiminde katılımcılarımıza her özel bölüm ile ilgili proje çalışmaları yaptırılır. Bu çalışmalar katılımcılarımızın eğitim bitiminde iş hayatında karşılarına çıkabilecek her türlü uygulamanın üstesinden gelmesini sağlamaktadır.

Sınav Uygulaması

Raporlama Uzmanlığı kursu eğitiminde Arıbilgi sınavları zorunludur.


Tanıtım Kitapçığı

Kurumsal Tanıtım Kitapçığımızı İncelemek İçin Lütfen 


Arı Bilgi Başvuru Formu

Hemen Başvur