Datawarehouse Kursu / Eğitimi
BİLGİ İSTEK FORMU

GELECEĞİN STRATEJİSİ...

Veri ambarları farklı türde veri kaynaklarına ulaşarak, elde edeceği veriyi temizleyip,filtreleyerek arzulanan türde değişikliklerle yapılandırdıktan sonra anlaşılır ve kolay erişilebilir, özel bir yapıda saklama imkanı sunar.Elde edilen işlenmiş veri sorgulamalara, basit ya da kompleks raporlamalara, stratejik çözümlemelere kaynaklık eder.

Eğitim Hedefi

Yoğun miktardaki verileri çözümleyebilmek ve raporlayabilmek için çok sayıda farklı programlar geliştirmek ve bunların birlikte kullanmını yönetebilmek gerekir. Bu yöntem,zaman ve maliyet unsurları açısından aşırı yüklenimler getirecektir. Bu kapsamda sizin icin planlanan, büyük hacimli tarihsel derinliği olan verileri analitik

olarak çözümleyebilecek, iş zekasını kullanarak kurum ihtiyaçlarına destek verebilecek bilgi birikimine sahip olmak, kullanılacak yapısal kalitesi yüksek veriyi elde edebilecek yeteneğe erişmektir.

Eğitim Konuları

Veri Modelleme
Harici Veri Kullanımı (External Data Usage) 
İşlenmiş Veri Transferi (ETL - Extra Transform Load)
Transfer Edilmiş Veri İşleme (ELT - Extra Load Transform)
Veri Ambarı Tasarımı
Filtrelenmiş Enformatik Data Formu (DataMart)
Kurgulanmış Planlanabilir Data Formu (Strategic DataMart)

Eğitim Takvimini Görmek İçin 

Eğitim Materyalleri

Datawarehouse eğitiminde uzman eğitmen kadromuz tarafından hazırlanmış özel ders materyalleri her katılımcımıza verilmektedir. Ayrıca gerekli görüldüğünde ilgili eğitimle alakalı, kaynağından eğitim kitapları katılımcılarımıza verilmektedir.

Sınıflar ve Uygulamalar

Datawarehouse eğitiminde dersler 8-10 kişilik, her kursiyere bir bilgisayarın tahsis edildiği özel olarak tasarlanmış dünya standartlarına uygun sınıflarda yapılır. Bu sınıflar katılımcının birebir katılım gösterebilmesi amacıyla özel olarak dizayn edilmiştir.Datawarehouse eğitiminde katılımcılarımıza her özel bölüm ile ilgili proje çalışmaları yaptırılır.Bu çalışmalar katılımcılarımızın eğitim bitiminde iş hayatında karşılarına çıkabilecek her türlü uygulamanın üstesinden gelmesini sağlamaktadır.

Sınav Uygulaması

Datawarehouse Arıbilgi sınavları zorunludur.

Tanıtım Kitapçığı

Kurumsal Tanıtım Kitapçığımızı İncelemek İçin Lütfen 


Arı Bilgi Başvuru Formu

Hemen Başvur