Bilgisayarlı Muhasebe Kursu
BİLGİ İSTEK FORMU


Başlangıç Tarihi 19 Mart 2019 Salı
Kalan Gün Başladı
Seans Hafta İçi
Saat Aralığı 19:00 - 21:40
Toplam Süre 93 Saat
Eğitim Yeri Kadıköy
Ücret Danışınız
Kontenjan Son 3 kişi
Doluluk
%70
Kimler Katılmalı

Her şirketin küçük yada büyük bir muhasebesi bulunmaktadır. Amacımız öğrencimizin; küçük, orta yada büyük işletmelerin muhasebelerinde çalışabilecek bir muhasebe eğitimini almasını sağlamaktır. Dolayısıyla muhasebe kursuna bilgisayar altyapısı olan, meslek liselerinde, üniversitelerde ilgili bölümü bitirmiş yada devam eden ya şirketlerde muhasebe konusunda kariyer yapmak isteyen herkes katılabilir. Linke tıklayarakda iş olanakları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Eğitim Konuları

Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Bilgisayarlı Muhasebe kursunda aşağıdaki muhasebe programları öğretilir;

 • Modül 1 : Muhasebeye Giriş
  • Muhasebenin tanımı ve fonksiyonları
  • Muhasebede kayıt sistemleri
 • Modül 2 : Tek Düzen Hesap Planı
  • Tek taraflı ve çift taraflı kayıt sistemi arasındaki fark
  • Kullanılan defterlerin düzenlenmesi
  • Envanter
  • Hesaplarda tahsilat ve ödeme kanalları
  • Personel İşlemleri
  • Ücret bodrosunun hazırlanması
  • Muhasebe süreçleri
  • Açılış kapanış işlemleri
  • Muhasebede kayıt ve belgeler
  • Dönem içi kayıtlar mizon, envanter işlemleri, gelir gider tablosu kapanış bilançosu
 • Modül 3 : Gelir Tablosunun ve Bilançonun Hazırlanması
  • Bilançonun içeriği, tanımı, şekli
  • Mali işlemlerin bilanço üzerinden izlenmesi
 • Modül 4 : Personel İşlemleri
  • Ücret bodrosunun hazırlanması
  • Muhasebe süreçleri
  • Açılış kapanış işlemleri
  • Muhasebede kayıt ve belgeler
  • Dönem içi kayıtlar mizon, envanter işlemleri, gelir gider tablosu kapanış bilançosu
 • Modül 5 : Beyannameler
  • KDV beyannamesi
  • Muhtasar beyannamesi
  • E-beyanname bodro ve vergilendirme

Ön muhasebe Programları

 • Modül 1: ETA Ticari Muhasebe Paket Programı

Cari, Servis işlemleri, Cari kartı açılması, Cari hesap fişleri doldurulması, Muhasebe, Servis işlemleri, Fiş girişleri, Stok, Servis işlemleri, Stok kartları açılması, Stok fişi doldurulması, Raporların incelenmesi,

 • Modül 2: LOGO GO Plus Ticari Muhasebe Paket Programı

Sistem İşletmeni Modülü, Firma açılması, Çalışma bilgilerinin oluşturulması, Muhasebe, Fişlerin doldurulması, Stok, Stok tanımlarının yapılması, Fişlerin doldurulması, Raporların incelenmesi

 • Modül 3: MİKRO Ticari Muhasebe Paket Programı

Cari, Servis işlemleri, Cari kartı açılması, Cari hesap fişleri doldurulması, Raporların incelenmesi, İrsaliye, Servis işlemleri, İrsaliye kesilmesi, Raporların incelenmesi, Fatura, Servis işlemleri, Fatura kesilmesi, Müşteri, Firma Çek-Senet işlemleri

Türkiye de en çok kullanılan muhasebe programları eğitimi ArıBilgi'de...

HEMEN BAŞVUR

Eğitim Takvimini Görmek İçin bilgisayarlı muhasebe kursu


Arı Bilgi Başvuru Formu


Hemen Başvur